Körnoter

Välkommen till en sida med enkla men välklingande körarr, utvecklade i arbetet med mina körer. “Baraja-kören” är “bara jag” som har sjungit in enkla demoversioner för att man snabbt ska kunna få en uppfattning. Klicka på spelaren och följ notbilden i eget fönster. Alla körarr 25 kr. Leveranstiden på körnoter är ca 1 vecka. Vill du beställa, gör det via mail till Anna eller via beställningsformulär.

En av de mest älskade engelskspråkiga psalmerna har här fått en ny och annorlunda kostym tillsammans med den nyskrivna melodin; “Vi lär oss sjunga kör”. Allt för att visa att det där med körsång kanske inte är så komplicerat när allt kommer omkring. Lär in den nya sången, släng in Amazing Grace och vips sjunger vi både två och trestämmigt!

Amazing Grace Notbild

“Barajakören” framför Amazing – Sjunga kör

En gammal visa som har kommit upp till ytan igen. Mixade röster funkar lika bra som trad stämindelning. Har du någon som kan, eller vågar testa att kula, kan du få ett effektfullt framförande trots enkelheten. Här har jag lånat delar av Maria Hulthéns kulning för att visa hur det kan låta. Den som vill hyra in hela Maria kontaktar henne via hennes hemsida. På Spotify finns kulningen att lyssna på i sin helhet!

Här har jag fått tillstånd av Maria Hulthén

“Barajakören” framför Tula hem och Tula vall.

Kaliforniens guld är en av mina Gärdestad favoriter, här i ett enkelt arr för SAB. Eller “blanda och ge” som jag tänker i Feel Good körerna, där jag frångår traditionell stäm-indelning och tänker melodi/kontra stämma. Hos oss har mörka altar tillsammans med herrar tagit under-stämma, övriga sångare melodi och en mindre grupp sopraner över-stämman.

Kaliforniens Guld Notbild

“Baraja-kören” sjunger Kaliforniens guld.

Följa, är ett enkelt trestämmigt arrangemang för ungdomskör / diskantkör. Bebisars filosofi är att härma och göra som alla andra. Barnbarnet lär sig virka luftmaskor av mormor och mormor lär sig hantera mobilen med barnbarnets hjälp. Bejaka härmapan i dig! Bebisars filosofi är en hållbar livsfilosofi som utvecklar oss alla! Hela livet!

Följa notbild

“Barajakören” framför ljudande exempel på Följa.

Du Gud av universum av Åsa Hagberg finns i Ung Psalm. Funkar som SSA eller SAB. Den passar fint i ungdomsmässor, konfirmand-arbete men också i vanliga gudstjänster. Arret kan förenklas genom att använda stämmor enbart i refräng, ev enbart överstämma. En liten pärla att ta till när man ska få till något lite snabbt! Funkar bra för både unga och vuxna. Nedan länkar till Åsa Hagberg och hennes övriga psalmer:

Du Gud av universum notbild

Ljudande exempel – blandad version
Ljudande exempel diskantkör

Åsa Hagberg Psalm 2020 – Åsa Hagberg “Du Gud av universum”


Brevet från Lillan i fyrstämmig sättning kom till när kyrkokören hade Fars Dags Kafé och vi dammsög körrepertoaren på “pappa-låtar” vilket inte var det lättaste. Resultatet blev ett enkelt och trevligt arr där varje stämma nästan är som en självständig melodi. Några extra “pappa” är inkastade för att få lite av den “tjateffekt” som är välbekant för de flesta föräldrar.

“Sonomorkören” presenterar ett ljudande exempel av arret

Två böner för barn är skrivna för kyrkans barnkörer. Den ena är en ny tonsättning av “Gud som haver”. Den andra är inspirerad av min barndoms aftonbön om “ängeln som går kring vårt hus och haver två förgyllda ljus”. Sångerna kan sjungas samtidigt; quid libet men fungerar också var för sig. Även om Godnattängeln är en kanon fungerar den att sjunga som den är också. En version med profan text finns för andra sammanhang.

Två böner för barn notbild

Två böner för barn, “Barajakören”

Steg-kanon i D-moll är en rolig kanon som kan användas i både ungdom och vuxengrupper. Den passar i sammanhang som avslutningar, avtackningar etc eftersom den handlar om att “gå vidare” i livet, men kan också användas som en “rörelsesång” eller ett pedagogiskt avbrott under en körövning istället för en vanlig paus, se förslag i PDF utdrag nedan!

Stegkanon i fyra stämmor med Barajakören
Presentation av endast melodi

Kattungen,  en varm och innerlig sång för barn om att önska sig något när man vet att mamma och pappa säjer nej till allting. Men den är också en introduktion i stämsång som bygger på kvarter och sekunder mellan stämmorna. Uppbyggnaden är enkel och pedagogisk med stämmor av upprepande karaktär i refrängen medan verserna är unisona. Trots enkelheten låter det väldigt snyggt när kören får till det! Det finns en engelsk text som variation för de lite äldre sist i häftet.

Kattungen notbild

Zelda 13 år, sjunger stämsång med sig själv i sången kattungen.

Rulla till toppen