Lilla sångskolan – ett musikmaterial för barn i lågstadieålder

Välkommen till Lilla Sångskolan, en sångskola för barn i tre delar;

Del 1; Tonförsbacken är en mixad saga och sångbok där vi lär oss durskalans toner, en i taget, genom att lyssna/härma och använda handtecken (solmisation). Vi har sällskap av Toningarna som hejar på oss där vi klättrar i backen. Och när vi kommit till backens topp väntar en present, ett KÖR-kort! Men för att komma hem igen måste vi samla en massa poäng! Det gör vi genom att använda alla tonerna på KÖR-kortet i fem olika sånger. Varje sång ger 20 poäng! Hur mycket blev det kan man undra? Tjugo gånger fem är …

Här kan du också skriva ut KÖR-kort!

Planerad publicering hösten 2023. Musiksagan Tonförsbacken kommer att publiceras som E-bok med integrerade sångfilmer och enkla animationer. Boken kan projiceras i klassrum eller läsas på Ipad, dator eller mobil.

Lilla Sångskolan Del 2 är under utveckling och heter Kul med kör: För när vi kommit hem vill vi ju använda vårt nya KÖR-kort. Nu blir det KÖR av allt vi gjort i Del 1. Vi lär oss att sjunga unisont, solo, Quid Libet (sjunga flera sånger samtidigt), kanon, och vi lär oss att sjunga en stämma.

Lilla Sångskolan Del 3; Sångpalatset. Här handlar det om hur det går till att sjunga. Hur ser det ut i kroppen när vi sjunger? Och vad är det vi gör när vi sjunger ljusa och mörka toner? Vi får experimentera i sångpalatsets verkstad. Vi träffar Rockarn, Toningen i Blått, Myggan Maggan och många fler som drar oss med på upptäcktsfärd i själva Sångpalatset!.

    Rulla till toppen